DAIKIN FTM SERIES R-32 MODEL FTM09PV2S

DAIKIN รุ่น FIGHTING9,000BTU

ประหยัดพลังงานเบอร์ 5  Daikin ถูกออกแบบเพื่อให้ประหยัดพลังงานมากกว่ารุ่นเดิม โดยได้รับฉลากประหยัดไฟ สูงสุดเบอร์ 5 และการรับรองจาก กฟผ.

แผ่นกรองอากาศ 2 ประสิทธิภาพในหนึ่งเดียว นวัตกรรมใหม่ของแผ่นกรองอากาศจากไดกิ้นที่สามารถขจัดกลิ่นและแบคทีเรียได้ในแผ่นเดียว ช่วยดักจับอนุภาคขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า รวมทั้งควบคุมกลิ่นที่เกิดจากแบคทีเรีย และไวรัสเพื่อให้คุณได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้น

การทำงานของแผ่นฟอกอากาศระบบโฟโตแคตตาไลท์ติก  เมื่อแสงตกกระทบกับระบบโฟโตแคตตาไลท์ติก แสงจะทำหน้าที่กระตุ้นอนุภาคต่าง ๆ บนแผ่นฟอกอากาศแผ่นฟอกอากาศระบบโฟโตแคตตาไลท์ติก จะทำปฎิกิริยาทางเคมีกับอนุภาคต่าง ๆ ให้กลายเป็นสสารที่ไร้กลิ่นสสารที่ไร้กลิ่นจะถูกเปลี่ยนเป็นอากาศบริสุทธิ์

แผ่นกรองอากาศ Titanium Apatite Photocatalytic เป็นตัวดักจับกลิ่นเชื้อรา ซึ่งทำปฏิกิริยากับอนุภาค เมื่อกระทบกับแสงกลายเป็นสสารที่ไร้กลิ่น และเปลี่ยนเป็นอากาศบริสุทธิ์

฿13,300
จำนวน: