PANASONIC

แอร์พานาโซนิค 
 
 

 
1.PANASONIC STANDARD PN-UKT SERIES ลำดับ Model ประหยัดไฟ EER BTU รีโมท  ราคาพร้อมติดตั้ง
1 CS/PN09 UKT เบอร์5 14.02 9,633 - 11,500 บาท
2 CS/PN13 UKT เบอร์5 14.09 11,858 - 13,500 บาท
3 CS/PN18 UKT เบอร์5 13.51 18,371 - 20,500 บาท
4 CS/PN24 UKT เบอร์5 13.16 22,217 - 28,500 บาท


คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี แผงคอยล์เย็น 3 ปี อะไหล่ 1 ปี 
........................................................................................................................

2.PANASONIC STANDARD INVERTER PU-UKT SERIES R-32
 ลำดับ    Model  ประหยัดไฟ  EER  BTU  รีโมท  ราคาพร้อมติดตั้ง
   1  CS/PU09 UKT    เบอร์5  18.75  8,734    -   12,900 บาท
   2   CS/PU13 UKT    เบอร์5  18.65  12,299    -   15,500 บาท
   3  CS/PU18 UKT    เบอร์5  19.81  18,051    -   23,500 บาท
   4  CS/PU24 UKT    เบอร์5  17.74  20,607    -   31,500 บาท

คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี แผงคอยล์เย็น 3 ปี อะไหล่ 1 ปี