PANASONIC

แอร์พานาโซนิค 
 
 
 
1.PANASONIC STANDARD PN-UKT SERIES 


ลำดับ Model ประหยัดไฟ EER BTU รีโมท  ราคาพร้อมติดตั้ง
1 CS/PN09 UKT เบอร์5 14.02 9,633 - 12,400 บาท
2 CS/PN13 UKT เบอร์5 14.09 11,858 - 14,400 บาท
3 CS/PN18 UKT เบอร์5 13.51 18,371 - 21,400 บาท
4 CS/PN24 UKT เบอร์5 13.16 22,217 - 28,400 บาท


คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี แผงคอยล์เย็น 3 ปี อะไหล่ 1 ปี 
.............................................................................................................

2.PANASONIC STANDARD INVERTER PU-UKT SERIES R-32 ลำดับ    Model  ประหยัดไฟ  EER  BTU  รีโมท  ราคาพร้อมติดตั้ง
   1  CS/PU09 UKT    เบอร์5  18.75  8,734    -   13,600 บาท
   2   CS/PU13 UKT    เบอร์5  18.65  12,299    -   16,100 บาท
   3  CS/PU18 UKT    เบอร์5  19.81  18,051    -   24,100 บาท
   4  CS/PU24 UKT    เบอร์5  17.74  20,607    -   32,600 บาท

คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี แผงคอยล์เย็น 3 ปี อะไหล่ 1 ปี